Een nieuwe beheerder toegang verlenen tot de beheerderswebsite

Opmerking: Alleen de primaire beheerder kan deze taak uitvoeren.

Een gebruiker die een uitnodiging accepteert om beheerder te worden van het BlackBerry® Management Center, heeft standaard beperkte toegang tot de beheerderswebsite. U moet de nieuwe beheerder volledige toegang verlenen tot de beheerderswebsite.

  1. Voer een van de volgende acties uit:
    • Klik in het pop-updialoogvenster op Start.
    • Klik boven aan de webpagina op Account beheren.
  2. Zoek de nieuwe beheerder in de sectie Beheerdersgegevens.
  3. Bekijk de informatie van de beheerder. Klik op Toegang verlenen.
  4. Klik op OK.

Was deze informatie nuttig? Stuur ons uw opmerkingen.