Het e-mailadres wijzigen dat aan het account is gekoppeld

Opmerking: Alleen de primaire beheerder kan deze taak uitvoeren.

Wanneer er essentiële wijzigingen worden aangebracht in het BlackBerry® Management Center-account, verzendt BlackBerry Management Center een e-mailbericht naar het e-mailadres dat aan het account is gekoppeld. BlackBerry Management Center stuurt bijvoorbeeld een e-mail wanneer er een nieuwe primaire beheerder aan het account wordt toegewezen of wanneer het beveiligingswachtwoord voor het account wordt gewijzigd.

Het e-mailadres voor het BlackBerry Management Center-account moet alleen toegankelijk zijn voor de persoon die het BlackBerry Management Center-account heeft ingesteld. In de meeste gevallen is deze persoon ook de primaire beheerder voor het account.

  1. Klik boven aan de webpagina op Account beheren.
  2. Klik in de sectie Accountgegevens op E-mailadres wijzigen.
  3. Voer het nieuwe e-mailadres in.
  4. Voer een van de volgende acties uit:
    • Typ het Beveiligingswachtwoord voor het account.
    • Klik op Beveiligingswachtwoord vergeten?. Het BlackBerry Management Center genereert een nieuw wachtwoord en verzendt dit naar het e-mailadres dat is gekoppeld aan het BlackBerry Management Center-account. U moet het nieuwe beveiligingswachtwoord voor het BlackBerry Management Center- account typen om de wijziging te voltooien.
  5. Klik op Verzenden.
Volgend onderwerp: Het account verwijderen

Was deze informatie nuttig? Stuur ons uw opmerkingen.