Beheerdershandleiding

Local Navigation

Een gebruiker of beheerder kan zich niet aanmelden bij de BlackBerry Management Center-website

Mogelijke oorzaak

Mogelijke oplossing

De gebruiker of beheerder probeerde zich voor de eerste keer aan te melden bij de BlackBerry® Management Center-website op www.blackberry.com.

De eerste keer dat een gebruiker zich aanmeldt bij de BlackBerry Management Center-website of dat een nieuwe beheerder zich aanmeldt bij de beheerderswebsite, moet de gebruiker de website openen met het webadres in de uitnodigingse-mail.

Opmerking: Na de eerste aanmelding kan de gebruiker zich aanmelden bij de website op www.blackberry.com.

De uitnodigingse-mail die de gebruiker heeft ontvangen, is verlopen.

Verzend de uitnodigingse-mail opnieuw naar de gebruiker.

De gebruiker heeft geen BlackBerry® ID.

Een gebruiker moet een geldige BlackBerry ID hebben om zich te kunnen aanmelden bij de BlackBerry Management Center-website. Vraag de gebruiker om op de webpagina Aanmelden op Een BlackBerry ID maken te klikken.

De gebruiker kan zich het wachtwoord voor de BlackBerry ID niet herinneren.

Vraag de gebruiker om op Wachtwoord vergeten? te klikken. op de webpagina Aanmelden.

Nadat de gebruiker of beheerder het wachtwoord voor de BlackBerry ID opnieuw heeft ingesteld, vraagt u de gebruiker om zich aan te melden bij de BlackBerry Management Center-website met het nieuwe wachtwoord.

Opmerking: Als de gebruiker het wachtwoord voor de BlackBerry ID opnieuw instelt, moet de gebruiker het nieuwe wachtwoord gebruiken wanneer hij zich de volgende keer aanmeldt bij een ander BlackBerry-product dat de BlackBerry ID gebruikt, bijvoorbeeld BlackBerry® Protect of BlackBerry App World™.

Was deze informatie nuttig? Stuur ons uw opmerkingen.