Wanneer een toestel alle toestelgegevens verwijdert

Het BlackBerry®-toestel verwijdert alle toestelgegevens uit de toestelopslagruimte wanneer een van de volgende gebeurtenissen plaatsvindt:
  • De gebruiker klikt op Toestel leegmaken, Handheld leegmaken of Beveiligingsopschoning in de beveiligingsopties van het toestel.
  • De gebruiker typt het toestelwachtwoord vaker verkeerd dan is toegestaan in de IT-beleidsregel Set Maximum Password Attempts (Maximumaantal wachtwoordpogingen instellen) of de wachtwoordoptie van het toestel. De standaardwaarde is tien pogingen.
  • De gebruiker voert het programma Application Loader uit en typt het toestelwachtwoord vaker verkeerd dan is toegestaan in de IT-beleidsregel Set Maximum Password Attempts (Maximumaantal wachtwoordpogingen instellen).
  • De gebruiker gebruikt het programma Application Loader om alle gebruikersgegevens en toepassingsgegevens op het toestel te verwijderen. De gebruiker kan ervoor kiezen de toesteltoepassingen niet te verwijderen.
  • U verzendt de IT-beheeropdracht Delete all device data and remove device (Alle toestelgegevens verwijderen en toestel verwijderen) naar het toestel met of zonder een vertraging (in uren). De maximale vertraging is 168 uur (7 dagen).
  • U klikt op de optie Remove user data from current device (Gebruikersgegevens verwijderen van huidig toestel) in de BlackBerry Administration Service nadat u het toestel met de BlackBerry Administration Service hebt verbonden. Deze optie verwijdert alle gegevens en toepassingen van het toestel, zelfs als er geen serviceboeken op het toestel aanwezig zijn.

Zie de handleiding bij het toestel voor meer informatie over beveiligingsopties op het toestel.


Was deze informatie nuttig? Stuur ons uw opmerkingen.