IT-beleid gebruiken om op te geven wanneer een toestel toestelgegevens moet verwijderen

U kunt de volgende IT-beleidsregels gebruiken om te vereisen dat een BlackBerry®-toestel automatisch toestelgegevens verwijdert na een specifieke tijd of onder specifieke voorwaarden.

IT-beleidsregel

Beschrijving

Secure Wipe Delay After IT Policy Received (Vertraging voor toestel leegmaken na ontvangst IT-beleid)

Deze regel geeft de tijd (in uren) op nadat een toestel een IT-beleidsupdate of de IT-beheeropdracht Delete all device data and remove device (Alle toestelgegevens verwijderen en toestel verwijderen) heeft ontvangen voordat het toestel alle gebruikersgegevens van het BlackBerry-toestel verwijdert.

Secure Wipe Delay After Lock (Vertraging voor toestel leegmaken na vergrendeling)

Deze regel geeft de tijd (in uren) op nadat een toestel is vergrendeld voordat het toestel alle gebruikersgegevens verwijdert.

Secure Wipe if Low Battery (Toestel leegmaken bij batterij bijna leeg)

Deze regel geeft op of een toestel alle gebruikersgegevens verwijdert als het batterijniveau laag genoeg is, zodat het BlackBerry-toestel de draadloze zendontvanger uitschakelt.

Zie voor meer informatie de Naslaggids voor beleid voor BlackBerry Enterprise Server.


Was deze informatie nuttig? Stuur ons uw opmerkingen.