Een toestel herstellen naar de fabrieksinstellingen

Wanneer een BlackBerry®-toestel wordt hersteld naar de fabrieksinstellingen, overschrijft het toestel de toestelopslagruimte. Als u of een gebruiker van een BlackBerry-toestel inhoudbeveiliging heeft ingeschakeld, gebruikt het toestel een geheugenopschoningsproces om de toepassingsopslag op het toestel en de ingebouwde mediaopslag te overschrijven. Wanneer het toestel het geheugenopschoningsproces uitvoert, verwijdert het alle resterende niet-toegewezen gegevens.

U kunt de IT-beleidsregel Reset to Factory Defaults on Wipe IT (Herstellen naar fabrieksinstellingen bij leegmaken) gebruiken om te vereisen dat een toestel naar de fabrieksinstellingen wordt hersteld wanneer het toestel de IT-beheeropdracht Delete all device data and remove device (Alle toestelgegevens verwijderen en toestel verwijderen) via het draadloze netwerk ontvangt. Wanneer u de waarde voor de IT beleidsregel wijzigt in Yes (Ja) en de IT-beheeropdracht naar het toestel verzendt, wordt het toestel hersteld naar de fabrieksinstellingen en worden alle toepasselijke toestelgegevens permanent uit de toestelopslagruimte verwijderd. Als het toestel BlackBerry® Device Software 4.5 of hoger uitvoert, verwijdert het toestel ook de IT-beleidsregel Reset to Factory Defaults on Wipe IT (Herstellen naar fabrieksinstellingen bij leegmaken) en worden toepassingen van derden verwijderd.

Als het toestel BlackBerry Device Software 4.5 of hoger uitvoert en u de waarde voor de IT beleidsregel wijzigt in Yes (Ja), wordt het toestel hersteld naar de fabrieksinstellingen wanneer u de IT-beheeropdracht verzendt, wanneer de gebruiker toestelgegevens permanent verwijdert of wanneer de gebruiker het maximum aantal keer overschrijdt dat de gebruiker kan proberen het toestelwachtwoord te typen.


Was deze informatie nuttig? Stuur ons uw opmerkingen.