Alle toestelgegevens verwijderen uit de toestelopslagruimte

Een BlackBerry®-toestel is ontworpen om de volgende gegevens permanent te verwijderen uit de NV-opslag, de toepassingsopslag en de ingebouwde mediaopslag:
  • Alle gegevens over de gebruiker van het BlackBerry-toestel
  • Alle verwijzingen naar de PIN-coderingssleutel van uw organisatie
  • Alle verwijzingen naar de toesteltransportsleutel
  • Verificatiegegevens (bijvoorbeeld de koppelingsgegevens van de smartcard), indien van toepassing
  • Openbare sleutel IT-beleid
  • Als u het toestel opnieuw instelt op de fabrieksinstellingen, alle verwijzingen naar vorige hashes van het toestelwachtwoord
  • Vermelding van de tijd die is verstreken sinds de gebruiker het toestel de laatste keer heeft ingeschakeld
  • Als u het toestel opnieuw instelt op de fabrieksinstellingen, het IT-beleid dat op het toestel is opgeslagen
  • Als een gebruiker de optie voor het opnemen van toepassingen van derden of de optie Door gebruiker geïnstalleerde toepassingen op het toestel selecteert, alle toepassingen van derden en toepassingsgegevens

Als u of een gebruiker inhoudbeveiliging heeft ingeschakeld, gebruikt het toestel een geheugenopschoningsproces om de toepassingsopslag op het toestel en de ingebouwde mediaopslag te overschrijven. Het geheugenopschoningsproces voldoet aan de overheidsvereisten in de Verenigde Staten voor het verwijderen van gevoelige gebruikersgegevens, inclusief US Department of Defense Directive 5220,22-M en NIST Special Publication 800-88.

Als u voor BlackBerry® Device Software 5.0 en hoger de IT-beleidsregel Media Card Format on Device Wipe (Mediakaart formatteren bij leegmaken van toestel) instelt, kan het toestel alle gebruikersgegevens van een mediakaart verwijderen. Standaard kan de gebruiker ervoor kiezen toepassingen van derden en de gebruikersgegevens op de mediakaart te verwijderen wanneer de gebruiker alle toestelgegevens permanent verwijdert.


Was deze informatie nuttig? Stuur ons uw opmerkingen.