Gegevens en toepassingen die door het toestel voor zakelijk gebruik worden geclassificeerd

BlackBerry®-toestellen classificeren de volgende gegevens en toepassingen voor zakelijk gebruik:
  • E-mailberichten en bijlagen die naar het zakelijke e-mailaccount van de gebruiker van het BlackBerry-toestel worden verzonden en e-mailberichten en bijlagen die de gebruiker verstuurt vanaf het zakelijke e-mailaccount
  • Concepte-mailberichten die de gebruikers met hun zakelijke e-mailaccount opstellen
  • Agenda-items die de gebruikers met hun zakelijke agenda maken
  • Contactpersonen die door de BlackBerry® Enterprise Server met het zakelijke e-mailaccount van de gebruiker worden gesynchroniseerd
  • Organizergegevens zoals taken of memo's
  • Toepassingen die u vanaf de BlackBerry Enterprise Server naar het toestel verzendt en waarvan de beleidsregel voor toepassingscontrole "Is access to the corporate data API allowed" (Is toegang tot de API voor zakelijke gegevens toegestaan) is ingesteld op Allow (Toestaan)
  • Bestanden die de gebruiker met behulp van de toepassing Bestanden opent en downloadt vanaf het netwerk van uw organisatie
  • Bestanden op mediakaarten die zijn gemaakt met toepassingen met netwerktoegang (behalve mediatoepassingen)

Het BlackBerry-toestel classificeert e-mailadressen in de contactpersonenlijst van de gebruiker zoals zakelijke e-mailadressen met de domeinen die u in de IT-beleidsregel Work Domains (Zakelijke domeinen) opgeeft.

Nadat het toestel gegevens heeft geclassificeerd voor zakelijk gebruik, kan de gebruiker de gegevens niet opnieuw classificeren voor persoonlijk gebruik. Bijvoorbeeld als een gebruiker een zakelijk e-mailaccount selecteert in het veld Verzenden met en een bericht in de berichttekst begint te typen, kan de gebruiker het geselecteerde zakelijke e-mailaccount niet naar een persoonlijk e-mailaccount wijzigen. De gebruiker kan persoonlijke gegevens echter wel opnieuw classificeren als zakelijke gegevens. Als de gebruiker bijvoorbeeld een persoonlijk e-mailaccount heeft opgegeven in het veld Verzenden met van een conceptbericht, kan de gebruiker het persoonlijke e-mailaccount ook wijzigen naar een zakelijk e-mailacccount na het beginnen met het typen van een bericht in de berichttekst van de e-mail.


Was deze informatie nuttig? Stuur ons uw opmerkingen.