Updates van BlackBerry Device Software via het draadloze netwerk beheren

U moet de IT-beleidsregel Allow Wireless Security Updates (Draadloze beveiligingsupdates toestaan) gebruiken om updates van BlackBerry® Device Software via het draadloze netwerk te beheren. De IT-beleidsregel Allow Wireless Security Updates (Draadloze beveiligingsupdates toestaan) vervangt de IT-beleidsregel Allow Non Enterprise Upgrade (Niet-ondernemingsupgrade toestaan). Deze nieuwe IT beleidsregel voorziet u van meer opties om updates van BlackBerry Device Software via het draadloze netwerk te beheren dan vorige versies van de BlackBerry Device Software.

De IT-beleidsregel Allow Wireless Security Updates (Draadloze beveiligingsupdates toestaan) heeft de volgende waarden waaruit u kunt kiezen:

  • Als u deze regel instelt op Accept All (Alle accepteren) kan een BlackBerry-toestel alle updates van BlackBerry Device Software downloaden die Research In Motion of een serviceprovider voor draadloze netwerken via het draadloze netwerk stuurt.
  • Als u deze regel instelt op Accept Security Updates Only (Alleen beveiligingsupdates accepteren) kan een toestel alleen beveiligingsupdates downloaden voor de BlackBerry Device Software dieResearch In Motion of een serviceprovider voor draadloze netwerken via het draadloze netwerk stuurt.
  • Als u deze regel instelt op Accept None (Geen accepteren) kan een toestel geen updates van BlackBerry Device Software via het draadloze netwerk downloaden tenzij deze door een beheerder van BlackBerry® Enterprise Server zijn verzonden.

Standaard wordt een toestel toegestaan alle updates van BlackBerry Device Software te downloaden die Research In Motion of een serviceprovider voor draadloze netwerken via het draadloze netwerk stuurt.

U kunt updates van BlackBerry Device Software altijd verzenden naar toestellen verzenden met behulp van de methoden die zijn gedocumenteerd in de Updatehandleiding voor BlackBerry Device Software.

Voor meer informatie over het bijwerken van de BlackBerry Device Software via het draadloze netwerk, raadpleegt u de Updatehandleiding voor BlackBerry Device Software.

Volgend onderwerp: Systeemvereisten

Was deze informatie nuttig? Stuur ons uw opmerkingen.