Zakelijke gegevens op mediakaarten beschermen

BlackBerry®-toestellen slaan alle gegevens op mediakaarten standaard ongecodeerd op. Wanneer u de IT-beleidsregel Enable Separation of Work Content (Scheiding van zakelijke inhoud inschakelen) hebt ingesteld op Yes (Ja), codeert het toestel automatisch alle zakelijke gegevens op de mediakaart, aan de hand van de toestelsleutel.

U kunt de volgende handelingen uitvoeren om de zakelijke gegevens op mediakaarten nog beter te beschermen:
 • Voorkomen dat gebruikers gegevens opslaan op mediakaarten door de IT-beleidsregel Disable External Media (Extern geheugen uitschakelen) in te stellen op Yes (Ja).
 • Voorkomen dat gebruikers via een USB-verbinding gegevens naar een mediakaart overbrengen door de IT-beleidsregel Disable USB Mass Storage (USB-massaopslag uitschakelen) in te stellen op Yes (Ja).
 • Toestaan dat gebruikers gegevens op mediakaarten opslaan, maar opgeven dat het toestel alle gegevens moet coderen, niet alleen zakelijke gegevens. Om deze optie te configureren, dient u de IT-beleidsregel External File System Encryption Level (Coderingsniveau van het externe bestandssysteem) op een van de volgende waarden in te stellen:
  • Encrypt to User Password (excluding multi-media directories) (Coderen naar gebruikerswachtwoord - exclusief multimediamappen)
  • Encrypt to User Password (including multi-media directories) (Coderen naar gebruikerswachtwoord - inclusief multimediamappen)
  • Encrypt to Device Key (excluding multi-media directories) (Coderen naar toestelsleutel - exclusief multimediamappen)
  • Encrypt to Device Key (including multi-media directories) (Coderen naar toestelsleutel - inclusief multimediamappen)
  • Encrypt to User Password and Device Key (excluding multi-media directories) (Coderen naar gebruikerswachtwoord en toestelsleutel - exclusief multimediamappen)
  • Encrypt to User Password and Device Key (including multi-media directories) (Coderen naar gebruikerswachtwoord en toestelsleutel - inclusief multimediamappen)

Was deze informatie nuttig? Stuur ons uw opmerkingen.