Voorkomen dat gebruikers zakelijke gegevens in een persoonlijke toepassing plakken

Als u ervoor wilt zorgen dat gebruikers van een BlackBerry®-toestel geen zakelijke gegevens in een persoonlijke toepassing kunnen plakken, kunt u de IT-beleidsregel Enable Separation of Work Content (Scheiding van zakelijke inhoud inschakelen) instellen op Yes (Ja), zodat de volgende richtlijnen op de gebruiker van toepassing zijn:
  • De gebruiker kan zakelijke gegevens uit een zakelijke toepassing knippen, kopiëren en in een andere zakelijke toepassing plakken.
  • De gebruiker kan geen zakelijke gegevens uit een zakelijke toepassing knippen, kopiëren en in een persoonlijke toepassing plakken.
  • De gebruiker kan persoonlijke gegevens uit een persoonlijke toepassing knippen, kopiëren en in een zakelijke toepassing of een andere persoonlijke toepassing plakken.

Als de gebruiker probeert zakelijke gegevens naar een persoonlijke toepassing te plakken, wordt op het BlackBerry-toestel een waarschuwingsbericht weergegeven.

De IT-beleidsregel Enable Separation of Work Content (Scheiding van zakelijke inhoud inschakelen) is standaard ingesteld op No (Nee). Het toestel maakt geen onderscheid tussen zakelijke en persoonlijke gegevens.

Als u de IT-beleidsregel Enable Separation of Work Content (Scheiding van zakelijke inhoud inschakelen) instelt op Yes (Ja), kan een gebruiker een zakelijk e-mailaccount in het veld Verzenden met van een concepte-mailbericht selecteren, zakelijke gegevens in de tekst van de e-mail plakken en vervolgens het geselecteerde zakelijke e-mailaccount in het veld Verzenden met wijzigingen in een persoonlijk e-mailaccount voordat de gebruiker het e-mailbericht verzendt. Als u wilt voorkomen dat de gebruiker een zakelijk e-mailaccount wijzigt in een persoonlijk e-mailaccount, moet u ook de IT-beleidsregel Require Work Resources For Conducting Work Activities (Zakelijke bronnen vereisen voor het uitvoeren van zakelijke activiteiten) instellen op Yes (Ja). De IT-beleidsregel Require Work Resources For Conducting Work Activities (Zakelijke bronnen vereisen voor het uitvoeren van zakelijke activiteiten) is standaard ingesteld op No (Nee).


Was deze informatie nuttig? Stuur ons uw opmerkingen.