Voorkomen dat een gebruiker zakelijke gegevens doorstuurt via persoonlijke kanalen

Om ervoor te zorgen dat gebruikers van een BlackBerry®-toestel geen zakelijke gegevens kunnen doorsturen via persoonlijke kanalen, kunt u de IT-beleidsregel Disable Forwarding of Work Content Using Personal Channels (Doorsturen van zakelijke inhoud via persoonlijke kanalen uitschakelen) instellen op Yes (Ja). Onder persoonlijke kanalen worden de BlackBerry® Internet Service, SMS-berichten, MMS-berichten, PIN-berichten en BlackBerry® Messenger verstaan. Wanneer u de IT-beleidsregel Disable Forwarding of Work Content Using Personal Channels (Doorsturen van zakelijke inhoud via persoonlijke kanalen uitschakelen) hebt ingesteld op Yes (Ja), kan de gebruiker met het toestel de volgende richtlijnen aanhouden:
  • Een gebruiker kan zakelijke e-mailberichten, contactpersonen, agenda-items, taken of memo's doorsturen met een zakelijk e-mailaccount
  • Gebruikers kunnen zakelijke e-mailberichten, contactpersonen, agenda-items, taken of memo's niet via persoonlijke kanalen doorsturen.

Als de gebruiker probeert zakelijke e-mailberichten, contactpersonen, agenda-items, taken of memo's door te sturen via persoonlijke kanalen, wordt op het toestel een waarschuwingsbericht weergegeven en kan de gebruiker de taak niet voltooien.

De IT-beleidsregel Disable Forwarding of Work Content Using Personal Channels (Doorsturen van zakelijke inhoud via persoonlijke kanalen uitschakelen) is standaard ingesteld op No (Nee). Het toestel maakt geen onderscheid tussen zakelijke en persoonlijke gegevens wanneer gebruikers gegevens doorsturen.


Was deze informatie nuttig? Stuur ons uw opmerkingen.