Voorkomen dat gebruikers back-ups maken van op een toestel opgeslagen zakelijke gegevens

Als uw organisatie standaard werkt met BlackBerry® Enterprise Server voor Microsoft® Exchange (5.0 SP3 of hoger) of BlackBerry® Enterprise Server voor IBM® Lotus® Domino® (5.0 SP3 of hoger), kunnen gebruikers van een BlackBerry®-toestel back-ups op een computer maken van zowel zakelijke als persoonlijke gegevens met de BlackBerry® Desktop Software en BlackBerry® Web Desktop Manager. Nadat de BlackBerry® Device Software is bijgewerkt of wanneer zich problemen voordoen waardoor gebruikers de gegevens moeten herstellen, kunnen zij de gegevens terugzetten op het toestel waarvan ze een back-up hebben gemaakt.

In zeldzame gevallen herkent het toestel de gegevens bij het herstellen niet als zakelijke gegevens en worden deze als persoonlijke gegevens behandeld. Als een gebruiker bijvoorbeeld gegevens van een bestaand toestel herstelt naar een nieuw toestel waarop de radio is uitgeschakeld terwijl de gebruiker dit nieuwe toestel niet heeft geactiveerd op de BlackBerry® Enterprise Server, herkent het nieuwe toestel de gegevens mogelijk niet als zakelijke gegevens.

Als u ervoor wilt zorgen dat gebruikers geen back-ups kunnen maken van gegevens, kunt u de IT-beleidsregel Desktop Backup (Back-up van computer) instellen op No organizational databases (Geen organisatiedatabases). Wanneer u de regel instelt op No organizational databases (Geen organisatiedatabases), maakt het toestel geen back-up van de volgende gegevens:
  • Organizergegevens zoals taken of memo's
  • Zakelijke contactpersonen
  • Zakelijke agenda-items

Was deze informatie nuttig? Stuur ons uw opmerkingen.