Voorkomen dat gebruikers de zakelijke contactpersonenlijst gebruiken in persoonlijke e-mailaccounts en persoonlijke agenda's

BlackBerry®-toestellen zorgen er standaard niet voor dat gebruikers van een BlackBerry-toestel geen persoonlijke e-mailaccounts of persoonlijke agenda's kunnen gebruiken voor het verzenden van e-mailberichten of agenda-afspraken naar e-mailadressen in de zakelijke contactpersonenlijst. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld e-mailberichten naar zakelijke e-mailadressen sturen via een persoonlijke e-mailaccount, en vergaderingen maken met zakelijke e-mailadressen organiseren in een persoonlijke agenda.

Als u ervoor wilt zorgen dat gebruikers geen persoonlijke e-mailaccounts of persoonlijke agenda's kunnen gebruiken om e-mailberichten of agenda-afspraken te verzenden naar adressen in de zakelijke contactpersonenlijst, kunt u de IT-beleidsregel Require Work Resources For Conducting Work Activities (Zakelijke bronnen vereisen voor het uitvoeren van zakelijke activiteiten) instellen op Yes (Ja). Wanneer u deze regel instelt op Yes (Ja), moeten gebruikers het zakelijke e-mailaccount gebruiken om e-mailberichten naar zakelijke e-mailadressen te verzenden, en de zakelijke agenda om agenda-uitnodigingen te verzenden naar zakelijke e-mailadressen.


Was deze informatie nuttig? Stuur ons uw opmerkingen.