IT-beleidsregels die van toepassing zijn op toestellen die gebruikers voor persoonlijke doeleinden gebruiken

De volgende IT-beleidsregels zijn van toepassing op BlackBerry®-toestellen die door gebruikers van een BlackBerry-toestel voor persoonlijke doeleinden worden gebruikt:

IT-beleidsgroep

IT-beleidsregel

Browser

  • Allow Hotspot Browser (Hotspotbrowser toestaan)
  • Allow IBS Browser (IBS-browser toestaan)

Device Only (Alleen apparaat)

Enable WAP Config (WAP-configuratie inschakelen)

Global (Algemeen)

Allow Browser (Browser toestaan)

Personal Devices (Persoonlijke toestellen)

  • Disable Forwarding of Work Content Using Personal Channels (Doorsturen van zakelijke inhoud via persoonlijke kanalen uitschakelen)
  • Enable Separation of Work Content (Scheiding van zakelijke inhoud inschakelen)
  • Require Work Resources For Conducting Work Activities (Zakelijke bronnen vereisen voor het uitvoeren van zakelijke activiteiten)
  • Work Domains (Zakelijke domeinen)

Security (Beveiliging)

  • Desktop Backup (Back-up van bureaublad)
  • Disable External Memory (Extern geheugen uitschakelen)
  • Disable USB Mass Storage (USB-massaopslag uitschakelen)
  • External File System Encryption Level (Coderingsniveau van het externe bestandssysteem)

Raadpleeg voor meer informatie over de regels van het IT-beleid de Naslaggids voor beleid voor BlackBerry Enterprise Server.

Volgend onderwerp: Bekende problemen

Was deze informatie nuttig? Stuur ons uw opmerkingen.