Bekende problemen

Wanneer de IT-beleidsregels Require Work Resources For Conducting Work Activities (Zakelijke bronnen vereisen voor het uitvoeren van zakelijke activiteiten) en Enable Separation of Work Content (Scheiding van zakelijke inhoud inschakelen) beide zijn ingesteld op Yes (Ja) en een BlackBerry®-toestelgebruiker probeert om Windows Live™ Messenger te openen, ontvangt de gebruiker een foutbericht. (DT 1013388)

Wanneer de IT-beleidsregel Require Work Resources For Conducting Work Activities (Zakelijke bronnen vereisen voor het uitvoeren van zakelijke activiteiten) is ingesteld op No (Nee) en een gebruiker een persoonlijk e-mailaccount configureert voor het automatisch bcc'en naar een zakelijk e-mailaccount, gebruikt het BlackBerry-toestel een zakelijk e-mailservicerecord om de e-mail naar het zakelijke e-mailaccount te verzenden wanneer de gebruiker een e-mailbericht opstelt met behulp van het persoonlijke e-mailaccount. (DT 960873)

Als een gebruiker een zakelijk e-mailbericht met een bijlage ontvangt, wordt niet voorkomen dat de gebruiker de bijlage doorstuurt met behulp van een persoonlijk e-mailaccount over een Bluetooth®--verbinding. (DT 893098)

Oplossing: u kunt de IT-beleidsregel Disable Bluetooth (Bluetooth uitschakelen) instellen op Yes (Ja) om ondersteuning voor Bluetooth-technologie op een toestel uit te schakelen.

Persoonlijke toepassingen die de toegankelijkheids-API gebruiken, blijven toegang tot zakelijke gegevens houden. (DT 880284)

Persoonlijke toepassingen kunnen nog steeds de bestandsnamen en de bestandeigenschappen van zakelijke bestanden bekijken. (DT 880246)

De schermafbeeldings-API staat toe dat toepassingen van derden schermafbeeldingen maken van de gegevens op het toestel wanneer zakelijke gegevens worden weergegeven. (DT 879346)

Oplossing: u kunt de IT-beleidsregel Allow Screen Shot Capture (Vastleggen van schermafbeelding toestaan) instellen op No (Nee) om te voorkomen dat het toestel toepassingen, inclusief toepassingen van derden, toestaat schermafbeeldingen te maken.

Volgend onderwerp: Verwante bronnen

Was deze informatie nuttig? Stuur ons uw opmerkingen.