Uitbreidingstoepassingen beheren op een toestel dat een gebruiker voor persoonlijke doelen gebruikt

Standaard classificeert een BlackBerry®-toestel alle uitbreidingstoepassingen Research In Motion® zijn ontwikkeld, zoals zakelijke toepassingen die toegang hebben tot zakelijke gegevens.

Wanneer u de IT-beleidsregel Enable Separation of Work Content (Scheiding van zakelijke inhoud inschakelen) hebt ingesteld op Yes (Ja) en u niet wilt dat uitbreidingstoepassingen toegang hebben tot zakelijke gegevens, zoals zakelijke contactpersonen, kunt u bestaande IT-beleidsregels gebruiken om ervoor te zorgen dat de toepassingen geen toegang hebben tot zakelijke gegevens. U kunt bijvoorbeeld de IT-beleidsregel Disable Organizer Data Access for Social Networking Applications (Toegang tot organizergegevens door toepassingen voor sociale netwerken uitschakelen) instellen op Yes (Ja) om ervoor te zorgen dat uitbreidingstoepassingen als Facebook® voor BlackBerry®-smartphones en MySpace® voor BlackBerry®-smartphones geen toegang hebben tot de zakelijke agenda en de zakelijke contactpersonenlijst.

De IT-beleidsregel Enable Separation of Work Content (Scheiding van zakelijke inhoud inschakelen) is van invloed op uitbreidingstoepassingen. Als u de IT-beleidsregel Enable Separation of Work Content (Scheiding van zakelijke inhoud inschakelen) instelt op Yes (Ja), kunnen gebruikers bijvoorbeeld geen zakelijke gegevens plakken in de Facebook-toepassing.

Om te voorkomen dat uitbreidingstoepassingen die zijn ontwikkeld door RIM toegang hebben tot zakelijke gegevens, moet de beleidsregel voor toepassingscontrole Is access to the corporate data API allowed (Is toegang tot de API voor zakelijke gegevens toegestaan) worden ingesteld op Deny (Weigeren). Als deze beleidsregel voor toepassingscontrole niet is ingesteld op Deny (Weigeren) kunnen gebruikers zakelijke gegevens in de toepassingen kopiëren en plakken.

Ga voor meer informatie over door RIM ontwikkelde uitbreidingstoepassingen naar www.blackberry.com/support en lees KB24317.


Was deze informatie nuttig? Stuur ons uw opmerkingen.