Alleen zakelijke gegevens van een toestel verwijderen

Vóór u begint: Als u de toepassingen van uw organisatie van het BlackBerry®-toestel wilt verwijderen, maakt u een softwareconfiguratie waarin de toepassingen zijn opgenomen en stelt u de beschikbaarheid van alle zakelijke toepassingen in de softwareconfiguratie in op Disallowed (Niet toegestaan). Wijs de softwareconfiguratie aan het gebruikersaccount toe om deze naar het toestel te verzenden. Zie voor meer informatie de beheerdershandleiding van BlackBerry Enterprise Server.
 1. Vouw in de BlackBerry Administration Service in het menu BlackBerry solution management (BlackBerry-oplossingen beheren) User (Gebruiker) uit.
 2. Klik op Manage users (Gebruikers beheren).
 3. Zoek een gebruikersaccount.
 4. Klik in de zoekresultaten op de PIN van het gebruikersaccount.
 5. Klik in de lijst Device activation (Toestel activeren) op Delete only the organization data and remove device (Alleen de organisatiegegevens verwijderen en toestel verwijderen).
 6. Voer desgewenst in de sectie Removing users and devices (Gebruikers en toestellen verwijderen) in de vervolgkeuzelijst Actions (Acties) een van de volgende acties uit:
  • Om een gebruikersaccount van de BlackBerry® Enterprise Server te verwijderen, maar de BlackBerry Enterprise Server in het postvak van de gebruiker te houden, klikt u op Delete the user (Gebruiker verwijderen).
  • Als u in een Microsoft® Exchange-omgeving een gebruikersaccount van de BlackBerry Enterprise Server wilt verwijderen en de informatie overBlackBerry Enterprise Server uit het postvak van de gebruiker wilt verwijderen, klikt u op Delete the user and remove BlackBerry information from the user's messaging system (Gebruiker verwijderen en BlackBerry-informatie van het berichtensysteem van de gebruiker verwijderen).
  • Als u in een IBM® Lotus® Domino®-omgeving een gebruikersaccount van de BlackBerry Enterprise Server wilt verwijderen en de informatie over BlackBerry Enterprise Server uit het postvak van de gebruiker wilt verwijderen, klikt u op Delete the user and remove the profile document and the state database (Gebruiker verwijderen en het profieldocument en de State-database verwijderen).
  • Om een gebruikersaccount van de BlackBerry Enterprise Server uit te schakelen, maar de informatie over BlackBerry Enterprise Server in het postvak van de gebruiker te houden, klikt u op Disable as BlackBerry user (Uitschakelen als BlackBerry-gebruiker).
  • Als u in een Microsoft® Exchange-omgeving een gebruikersaccount van de BlackBerry Enterprise Server wilt uitschakelen en de informatie over BlackBerry Enterprise Server uit het postvak van de gebruiker wilt verwijderen, klikt u op Disable the user and remove BlackBerry information from the user's messaging system (Gebruiker uitschakelen en BlackBerry-informatie verwijderen uit het berichtensysteem van de gebruiker).
  • Als u in een Lotus Domino-omgeving een gebruikersaccount van de BlackBerry Enterprise Server wilt uitschakelen en de informatie over BlackBerry Enterprise Serveruit het postvak van de gebruiker wilt verwijderen, klikt u op Disable the user and remove the profile document and the state database (Gebruiker uitschakelen en het profieldocument en de State-database verwijderen).
 7. Klik op Yes - Delete only the organization data and remove device (Ja - alleen de organisatiegegevens verwijderen en toestel verwijderen).

Was deze informatie nuttig? Stuur ons uw opmerkingen.