Het browserverkeer in de BlackBerry Browser regelen

Gebruikers van een BlackBerry®-toestel kunnen de BlackBerry® Browser gebruiken om op internet en het intranet van uw organisatie te surfen. Het toestel beschouwt de BlackBerry Browser niet als een zakelijke toepassing. U kunt wijzigen hoe de BlackBerry Browser reageert, afhankelijk van het IT-beleid dat u voor uw organisatie hebt geconfigureerd:
  • Als u niet wilt dat gebruikers met de Internet Browser surfen, stelt u de IT-beleidsregel Allow IBS Browser (IBS-browser toestaan) in op No (Nee).
  • Als u niet wilt dat gebruikers via Wi-Fi®-hotspots surfen, stelt u de IT-beleidsregel Allow Hotspot Browser (Hotspotbrowser toestaan) in op No (Nee).
  • Als u niet wilt dat gebruikers via WAP surfen, stelt u de IT-beleidsregel Enable WAP Config (WAP-configuratie inschakelen) in op No (Nee).
  • Als u wilt dat gebruikers alleen via de BlackBerry® Enterprise Server surfen, stelt u de IT-beleidsregel Allow Other Browser Services (Services van andere browsers toestaan) in op No (Nee).
  • Als u niet wilt dat gebruikers met de BlackBerry Enterprise Server surfen, stelt u de IT-beleidsregel Allow Browser (Browser toestaan) in op No (Nee).

U kunt ook pull-regels configureren om ervoor te zorgen dat gebruikers geen toegang hebben tot specifieke webservers met de BlackBerry Browser. Raadpleeg voor meer informatie over het configureren van pull-regels de beheerdershandleiding van BlackBerry Enterprise Server.

Met BlackBerry® 6 kunt u de transportselectie voor de browser regelen voor de BlackBerry Browser. Raadpleeg voor meer informatie over de transportselectie voor de browser de technische opmerking over het selecteren van browsertransport.


Was deze informatie nuttig? Stuur ons uw opmerkingen.