Help Center

Local Navigation

ล็อกอินเข้าสู่ Facebook สำหรับอุปกรณ์ BlackBerry

  1. คลิกไอคอน Facebook บนหน้าจอโฮมเพจ หรือในรายการแอปพลิเคชัน
  2. พิมพ์ข้อมูลการล็อกอินของคุณ
  3. คลิก ล็อกอิน

ดัชนี


ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่ โปรดส่งความคิดเห็นให้กับเรา