Melihat gambar lengkap pada halaman Web

  1. Pada halaman Web, sorot atau berhenti pada sebuah gambar.
  2. Tekan tombol Image of Menu key > Lihat Gambar.
    • Untuk memperbesar atau memperkecil gambar, tekan tombol Image of Menu key > Zoom.
    • Untuk berhenti memperbesar, tekan tombol Image of Menu key > Akhiri Perbesaran.
    • Untuk mengembalikan gambar ke ukuran semula, tekan tombol .