Mostrar u ocultar un panel de la pantalla de inicio

  1. En la pantalla de inicio, pulse la tecla Menu > Gestionar paneles.
  2. Active o desactive la casilla de verificación de cada panel.
  3. Pulse la tecla Menu > Guardar.