Edycja dokumentów

Zmiana czcionki lub formatowania

Aby zmienić czcionkę lub formatowanie, dotknij ikony Format.
 • Aby zmienić czcionkę, dotknij opcji Font.
 • Aby wstawić listę wypunktowaną lub numerowaną, dotknij opcji List
 • Aby zmienić wyrównanie lub wcięcie tekstu, dotknij opcji Alignment

Wyświetlanie zakładki w dokumencie

 1. Dotknij ikony Więcej.
 2. Dotknij ikony Zakładki.
 3. Dotknij nazwy zakładki, do której chcesz przejść.

Poprawianie pisowni w dokumencie

Można korzystać z funkcji sprawdzania pisowni, aby łatwo i szybko poprawiać błędy w pisowni. Błędnie napisane słowo jest podkreślone, aby je łatwo odszukać i poprawić.

 1. Dotknij słowa.
 2. Dotknij poprawnej pisowni tego słowa.
Wskazówka: Jeśli słowo zostało pomyłkowo zaznaczone jako zawierające błąd, można dotknąć opcji Dodaj do słownika, aby dodać słowo do słownika w urządzeniu BlackBerry.

Ustalanie liczby słów w dokumencie

Można ustalić liczbę słów w całym dokumencie lub zaznaczonej części tekstu. Aby ustalić liczbę słów w danej części tekstu lub dokumentu:

 1. Dotknij ikony More.
 2. Dotknij ikony Word Count.

Znajdowanie tekstu w dokumencie

 1. Dotknij ikony Find.
 2. Wpisz słowo lub frazę i dotknij polecenia > Wpisz.
 3. Dotknij ikony Next, aby przejść do następnego słowa lub frazy w dokumencie.