Hiển thị bàn phím

Sử dụng hai ngón tay, hãy vuốt từ phía dưới cùng của màn hình lên trên.

Illustration of two directional arrows moving upward from the bottom of the screen. A keyboard is shown underneath the arrows.Was this information helpful? Send us your comments.