Tắt thiết bị

Bấm và giữ phím Nguồn/Khóa trên đỉnh thiết bị BlackBerry của bạn.


This illustration shows the Power/Lock key on the top of the device.

Đưa thiết bị vào chế độ chờ

Khi bạn đưa thiết bị BlackBerry vào chế độ chờ, đèn nền màn hình thiết bị sẽ tắt và màn hình khóa lại. Các kết nối không dây và báo thức đồng hồ sẽ không bị ảnh hưởng.

Bấm phím Nguồn/Khóa trên đỉnh thiết bị của bạn.
Sau khi bạn kết thúc: Để đưa thiết bị thoát khỏi chế độ chờ, vuốt từ dưới cùng thiết bị lên trên cùng của màn hình.

Illustration of the device with a directional arrow moving from below the device's screen to more than halfway up the screen.

Khởi động lại hoặc cài lại thiết bị

Nếu thiết bị BlackBerry của bạn chạy chậm hơn bình thường hoặc không đáp ứng, việc tắt và bật lại thiết bị có thể giúp giải quyết vấn đề này.
Thực hiện một trong những điều sau đây:
  • Để khởi động lại thiết bị, hãy bấm và giữ phím Nguồn/Khóa trên đỉnh thiết bị của bạn. Nhấn Khởi động lại.
  • Để cài lại thiết bị, hãy bấm và giữ phím Nguồn/Khóa trong vòng mười giây.


Was this information helpful? Send us your comments.