How To

ค้นหาแอปพลิเคชัน, เกม, เพลง และวิดีโอ

คุณสามารถค้นหาหน้าร้าน BlackBerry World ทั้งหมด หรือคุณสามารถเลือกที่จะค้นหาประเภทของสินค้าที่เฉพาะเจาะจงได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเลือกค้นหาเฉพาะสำหรับเกม แอปพลิเคชัน เพลง หรือวิดีโอ
 • เพื่อค้นหา BlackBerry World ทั้งหมด บนหน้าจอหลัก BlackBerry World ให้แตะที่ ค้นหา
 • เพื่อค้นหาในส่วนที่เฉพาะเจาะจง (แอปพลิเคชัน เกม เพลง หรือวิดีโอ) ให้แตะที่ ทั้งหมด แตะที่ แอปพลิเคชัน เกม เพลง หรือ วิดีโอ แตะที่ ค้นหา
 • เพื่อค้นหาโดยใช้คำค้นหาล่าสุด ให้แตะที่ ค้นหา แตะที่คำค้นหาล่าสุด

เรียกดูชนิด

หน้าร้าน BlackBerry World จะถูกแบ่งออกเป็นสี่ส่วน ได้แก่ เกม แอปพลิเคชัน เพลง และวิดีโอ ภายในแต่ละส่วนคือรายการของประเภทต่างๆ หรือแนวรายการ ตัวอย่างเช่น ในส่วนเกม คุณสามารถค้นหาประเภท อย่างเช่น เกมอาร์เคด เกมไพ่ และเกมกีฬาได้
 1. บนหน้าจอหลัก BlackBerry World ให้แตะที่ ทั้งหมด
 2. แตะที่ เกม แอปพลิเคชัน เพลง หรือ วิดีโอ
 3. แตะที่ ชนิด
 4. แตะที่ชนิดหรือแนวรายการ
หลังจากคุณเสร็จสิ้น:
คำแนะนำ: หลังจากที่คุณดูชนิดของแอปพลิเคชันหรือแนวรายการแล้ว คุณสามารถฟิลเตอร์รายการของแอปพลิเคชัน หรือเกม เพื่อให้แสดงเฉพาะสินค้าฟรีเท่านั้น สินค้าสำหรับจำหน่าย หรือสินค้าที่ได้รับการจัดอันดับดาวที่เฉพาะเจาะจง คุณยังสามารถเรียงลำดับรายการตามชื่อ ราคา การให้คะแนน หรือความนิยมได้ เพื่อเรียงลำดับหรือฟิลเตอร์แอปพลิเคชันหรือเกมตามประเภท ให้สัมผัสที่ชื่อของรายการค้างไว้ ลากนิ้วของคุณลง และแตะที่รายการที่เปิดลงมาใดๆ

สแกนรหัส QR

หากคุณเห็นรหัส QR คุณสามารถสแกนบาร์โค้ดเพื่อค้นหาสินค้าที่เฉพาะเจาะจงในหน้าร้าน BlackBerry World ได้ โดยทั่วไปแล้ว รหัส QR จะปรากฏบนเว็บไซต์ โปสเตอร์ หรือวัสดุส่งเสริมการขายอื่นๆ

 1. ที่หน้าร้าน BlackBerry World ให้ปัดลงจากด้านบนของหน้าจอ
 2. แตะที่ สแกนบาร์โค้ด

ล้างประวัติการค้นหา

 1. ที่หน้าจอหลักของหน้าร้าน BlackBerry World ให้แตะที่ ค้นหา
 2. แตะที่ การดำเนินการอื่นๆ > ล้างประวัติการค้นหา


Was this information helpful? Send us your comments.