Przesyłanie plików

Udostępnianie plików

 1. Dotknij pliku i przytrzymaj go.
 2. Dotknij ikony Share.
 3. Wybierz miejsce docelowe.
Po zakończeniu:
Wskazówka: Aby udostępnić wiele plików, dotknij ikony More > Select. Dotknij plików, które chcesz udostępnić. Dotknij ikony Share.

Przenoszenie pliku

 1. Dotknij pliku lub folderu i przytrzymaj.
 2. Dotknij ikony Move.
 3. Przejdź do miejsca, w którym chcesz umieścić plik.
 4. Dotknij opcji Przenieś.

Kopiowanie pliku

 1. Dotknij pliku lub folderu i przytrzymaj.
 2. Dotknij ikony Copy.
 3. Przejdź do miejsca, do którego chcesz skopiować plik lub folder.
 4. Dotknij opcji Wklej.


Was this information helpful? Send us your comments.