Podręcznik użytkownika

Wyłączanie monitu o usuwaniu wiadomości lub przeczytaniu wiadomości

  1. Na ekranie głównym kliknij ikonę Wiadomości.
  2. Naciśnij klawisz Image of the Menu key > Opcje > Wyświetlanie wiadomości i działania.
    • Aby wyłączyć monit o usuwaniu wiadomości, w sekcji Czynności usuń zaznaczenie pola wyboru Potwierdź usunięcie.
    • Aby wyłączyć monit o przeczytaniu wiadomości, w sekcji Czynności usuń zaznaczenie pola wyboru Potwierdź oznaczenie poprzedniego elementu jako przeczytanego.
  3. Naciśnij klawisz Menu > Zapisz.


Czy informacje te były przydatne? Prosimy o przesłanie komentarzy.