คู่มือผู้ใช้

ล็อคหรือปลดล็อคสมาร์ทโฟนของคุณ

คุณสามารถล็อคแป้นพิมพ์เพื่อป้องกันการกดหรือโทรออกโดยไม่ตั้งใจ และหากคุณตั้งรหัสผ่านสมาร์ทโฟน BlackBerry คุณสามารถล็อคสมาร์ทโฟนของคุณด้วยรหัสผ่านได้

ดำเนินการข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:
  • หากต้องการล็อคแป้นพิมพ์ ให้กดปุ่ม ล็อค ที่ด้านบนของสมาร์ทโฟน
  • หากต้องการปลดล็อคแป้นพิมพ์ ให้กดปุ่ม ล็อค อีกครั้ง
  • หากต้องการล็อคสมาร์ทโฟนด้วยรหัสผ่าน ในหน้าจอหลักหรือในโฟลเดอร์ ให้คลิกไอคอน ล็อครหัสผ่าน
  • หากต้องการปลดล็อคสมาร์ทโฟนของคุณ ให้พิมพ์รหัสผ่าน


ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่ โปรดส่งความคิดเห็นให้กับเรา