คู่มือผู้ใช้

Local Navigation

เปลี่ยนแบบอักษรที่แสดง

  1. คลิกไอคอน ตัวเลือก ในหน้าจอหลักหรือในโฟลเดอร์
  2. คลิก แสดง > การแสดงบนหน้าจอ
  3. เปลี่ยนฟิลด์แบบอักษร
  4. กดปุ่ม เมนู > บันทึก
หัวข้อก่อนหน้า: เปลี่ยนภาษา

ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่ โปรดส่งความคิดเห็นให้กับเรา