Hướng dẫn sử dụng

Local Navigation

Mẹo: Cập nhật phần mềm của bạn

BlackBerry® Device SoftwareBlackBerry® Desktop Software cập nhật được phát hành định kỳ và bạn có thể cập nhật phần mềm này từ máy tính hoặc trên điện thoại thông minh của mình. Research In Motion khuyên bạn thường xuyên tạo và lưu tập tin sao lưu trên máy tính của bạn, đặc biệt trước khi bạn cập nhật bất kỳ phần mềm nào. Giữ một tập tin sao lưu cập nhật trên máy tính có thể cho phép bạn khôi phục dữ liệu trên điện thoại thông minh nếu điện thoại thông minh của bạn bị mất, bị đánh cắp hoặc hỏng bởi một sự cố không lường trước.

Kiểm tra xem có bản cập nhật BlackBerry Device Software nào mà bạn có thể tải về qua mạng không. Tùy thuộc vào kiểu điện thoại thông minh, tính năng này có thể không được hỗ trợ. Trên Màn hình chính hoặc trong một thư mục, hãy nhấp vào biểu tượng Tùy chọn. Nhấp Điện thoại > Cập nhật phần mềm.
Cập nhật BlackBerry Device Software từ máy tính. Trên máy tính, hãy truy cập vào trang www.blackberry.com/update. Nhấp Kiểm tra cập nhật. Kết nối điện thoại thông minh với máy tính.
Cài BlackBerry Desktop Software tự động kiểm tra cập nhật. Để có thêm hướng dẫn, hãy xem mục Trợ giúp trong BlackBerry Desktop Software.
Cập nhật BlackBerry Desktop Software. Hãy truy cập vào trang web www.blackberry.com/desktopsoftware.
Các khái niệm liên quan
Chủ đề tiếp theo: Mẹo: Thực hiện nhanh công việc
Chủ đề trước đó: Mẹo: Quản lý chỉ báo