Hướng dẫn sử dụng

Local Navigation

Thông báo lỗi: BlackBerry Device Software

Các từ "Ứng dụng" hoặc "JVM" có thể xuất hiện trong một thông báo lỗi. Ví dụ, "Lỗi JVM 101" hoặc "Lỗi ứng dụng 200."

Thông báo lỗi và nguyên nhân

Giải pháp có thể thực hiện

Lỗi 101: Lỗi ứng dụng

Lỗi 102: Lỗi tập tin Java

Lỗi 106: Lỗi hệ thống đồ họa

Lỗi 205: Lỗi dịch vụ bảo mật

Lỗi 502: Lỗi ngắt xử lý

Lỗi 503: Vấn đề hỏng dữ liệu

Lỗi 504: Vấn đề hỏng dữ liệu

Lỗi 505: Lỗi cập nhật BlackBerry Device Software

Lỗi 507: Lỗi tập tin ứng dụng

Lỗi 508: Tìm thấy đối tượng không hợp lệ

Lỗi 512: Lỗi hệ thống

Lỗi 523: Lỗi BlackBerry Device Software

Lỗi 525: Lỗi hệ thống

Lỗi 526: Thiếu đối tượng quan trọng

Lỗi 527: Thiếu đối tượng quan trọng

Lỗi 529: Hỏng hệ thống tập tin

Lỗi 532: Lỗi ứng dụng

Lỗi 543: Hệ thống tập tin không tương thích

Lỗi 552: Không có đủ bộ nhớ khả dụng khi khởi động

Lỗi 561: Lỗi ứng dụng

Lỗi 602: Lỗi ứng dụng

Lỗi 603: Lỗi ứng dụng

Hãy thử thực hiện các thao tác sau đây:

  • Cài lại điện thoại thông minh BlackBerry® của bạn.
  • Nếu thông báo lỗi vẫn xuất hiện sau khi bạn cài lại điện thoại thông minh, hãy tải lại BlackBerry® Device Software của bạn. Quá trình tải lại sẽ xóa dữ liệu điện thoại thông minh của bạn.

Lỗi 200: Lỗi BlackBerry Device Software

Lỗi 545: Hệ thống tập tin không tương thích

Hãy thử thực hiện các thao tác sau đây:

  • Cài lại điện thoại thông minh.
  • Nếu thông báo lỗi vẫn xuất hiện sau khi bạn cài lại điện thoại thông minh của mình, hãy tải lại BlackBerry Device Software. Quá trình tải lại sẽ xóa dữ liệu điện thoại thông minh của bạn.
  • Nếu thông báo lỗi vẫn xuất hiện sau khi bạn tải lại BlackBerry Device Software, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ không dây của bạn.

Lỗi 203: Xử lý ứng dụng bị ngắt

Cài lại điện thoại thông minh.

Lỗi 501: Hỏng bộ nhớ

Lỗi 517: Xung đột phần cứng/phần mềm

Lỗi 547: Vấn đề về hệ thống hoặc phần cứng

Hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ không dây.

Lỗi 513: Người dùng đã cố cài lại điện thoại thông minh sau khi đã vượt quá số lần thử mật khẩu được phép

Khi lỗi này xuất hiện, tất cả dữ liệu trên điện thoại thông minh sẽ bị xóa nhằm tránh sự truy cập trái phép vào thông tin của bạn.

Nếu tài khoản email của bạn sử dụng BlackBerry® Enterprise Server, người quản trị của bạn có thể thay đổi tùy chọn giúp giảm thiểu cơ hội thông báo lỗi này xuất hiện lần nữa. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với người quản trị.

Hãy thử thực hiện các thao tác sau đây:

  • Tải lại BlackBerry Device Software. Quá trình tải lại sẽ xóa dữ liệu điện thoại thông minh của bạn.
  • Nếu thông báo lỗi vẫn xuất hiện sau khi bạn tải lại BlackBerry Device Software, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ không dây của bạn.

Lỗi 576: Vấn đề về chính sách CNTT

Liên hệ với người quản trị của bạn.

Các thao tác liên quan