Hướng dẫn sử dụng

Local Navigation

Tôi không nhận được thư

Hãy thử thực hiện các thao tác sau đây:

  • Hãy kiểm tra xem điện thoại thông minh BlackBerry® của bạn có được kết nối với mạng không dây không. Nếu bạn không ở trong vùng phủ sóng của mạng không dây, bạn sẽ nhận được tin nhắn khi trở về vùng phủ sóng của mạng không dây.
  • Cài lại điện thoại thông minh. Kết nối với mạng và thử lại lần nữa.
  • Nếu bạn đã tạo một địa chỉ email hoặc đã thêm một địa chỉ email hiện có vào điện thoại thông minh bằng cách sử dụng màn hình cài đặt email trong ứng dụng Cài đặt, hãy kiểm tra xem bạn có nhận được một tin nhắn kích hoạt trên điện thoại thông minh từ BlackBerry® Internet Service không. Nếu bạn chưa nhận được tin nhắn kích hoạt (tin nhắn này có thể cần một khoảng thời gian ngắn để đến điện thoại), trong ứng dụng Cài đặt, hãy mở màn hình cài đặt email để gửi sổ dịch vụ đến điện thoại thông minh.
  • Nếu bạn chưa nhận được tin nhắn đăng ký từ mạng không dây, hãy đăng ký điện thoại thông minh của mình. Trên Màn hình chính hoặc trong một thư mục, hãy nhấp vào biểu tượng Tùy chọn. Nhấp Điện thoại > Cài đặt hệ thống nâng cao > Bảng định tuyến máy chủ. Bấm phím Menu > Đăng ký bây giờ.
  • Xác nhận rằng dịch vụ dữ liệu đang bật.
  • Nếu bạn sử dụng bộ lọc email, hãy kiểm tra xem tùy chọn cho các bộ lọc email đã được cài đặt đúng chưa.
  • Hãy kiểm tra và đảm bảo rằng tính năng chuyển tiếp email đang bật và bạn đã chọn tất cả các thư mục email, bao gồm thư mục hộp thư đến, mà bạn muốn nhận email từ đó.
  • Xác nhận rằng điện thoại thông minh của bạn không chặn các tin nhắn. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với người quản trị.
Chủ đề tiếp theo: Tôi không thể gửi tin nhắn