Nie można połączyć się z siecią Wi-Fi

Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:

 • Na pasku stanu wskaż i sprawdź, czy przełącznik jest ustawiony na .
 • Możliwe, że przekroczono limit czasu połączenia. Spróbuj połączyć się ponownie.
 • Możliwe, że tablet BlackBerry PlayBook znajduje się zbyt daleko od bezprzewodowego punktu dostępowego lub routera bezprzewodowego, aby połączenie mogło zostać nawiązane. Przysuń tablet bliżej i spróbuj połączyć się ponownie.
 • Sprawdź, czy znajdujesz się w zasięgu sieci Wi-Fi. Jeśli łączysz się z siecią domową, sprawdź, czy inne urządzenia bezprzewodowe mogą nawiązać połączenie. Jeśli łączysz się z siecią Wi-Fi przedsiębiorstwa lub z punktem aktywnym, zwróć się do administratora lub pracownika punktu aktywnego.
 • Połączenie bezprzewodowe może być za słabe, aby wyświetlić jakąkolwiek treść. Przysuń się bliżej do routera lub zmień sieć na taką, która ma mocniejszy sygnał.
 • Sprawdź, czy godzina w tablecie jest zsynchronizowana z czasem sieciowym. Różne godziny mogą uniemożliwiać tabletowi nawiązanie połączenia (jeśli na przykład połączenie z siecią wymaga posiadania certyfikatu w tablecie, a certyfikat ma datę wygaśnięcia).
 • Jeśli sieć Wi-Fi nie jest wyświetlana na liście dostępnych sieci, możliwe, że jest ukryta. Jeśli znasz nazwę sieci, spróbuj połączyć się z nią ręcznie.
 • Sprawdź, czy opcje sieci Wi-Fi są prawidłowe. Właściwe opcje dotyczące sieci domowej można znaleźć w materiałach informacyjnych dostarczonych wraz z routerem. W przypadku sieci Wi-Fi w przedsiębiorstwach należy zwrócić się do administratora, a w przypadku publicznych punktów aktywnych skorzystać z wszelkich udostępnionych dla nich informacji lub porozmawiać z pracownikami tych punktów, którzy mogą udzielić szczegółowych porad w zakresie połączenia.
 • Jeżeli ręcznie przełączyłeś sieci Wi-Fi, spróbuj przełączyć się na inną sieć Wi-Fi.
 • Jeśli używasz metody Push Button Setup, to upewnij się, że punkt dostępu korzysta z funkcji Wi-Fi Protected Setup i że została ona ustawiona na wysyłanie swojego profilu. Dopilnuj, aby inne urządzenie nie próbowało podłączyć się w tym samym czasie i aby w tym trybie nie znajdował się więcej niż jeden punkt dostępowy. Więcej informacji można znaleźć w materiałach informacyjnych dostarczonych wraz z routerem.
 • Jeśli korzystasz z PEAP, EAP-TLS, EAP-FAST lub EAP-TTLS, aby połączyć się z siecią Wi-Fi, upewnij się, że został zainstalowany certyfikat główny serwera urzędu certyfikacji, który stworzył certyfikat dla serwera uwierzytelniania. Zanim będzie można połączyć się z siecią, certyfikat ten musi zostać przesłany do tabletu. Aby uzyskać więcej informacji, zwróć się do administratora.
 • Jeśli korzystasz z EAP-TLS, aby połączyć się z siecią Wi-Fi, upewnij się, że do tabletu został dodany certyfikat uwierzytelniania. Zanim będzie można połączyć się z siecią, certyfikat ten musi zostać przesłany do tabletu. Aby uzyskać więcej informacji, zwróć się do administratora.
 • Aby wyświetlić szczegółowe informacje na temat tabletu i sieci, z którą jesteś połączony, mogące pomóc w rozwiązywaniu problemów, na pasku stanu wskaż > Wi-Fi. W lewym dolnym rogu ekranu wskaż .


Czy informacje te były przydatne? Prosimy o przesłanie komentarzy.