Help Center

Local Navigation

ซ่อนรหัสผ่านในที่เก็บรหัสผ่าน

  1. คลิกไอคอน ที่เก็บรหัสผ่าน บนหน้าจอหลักหรือในโฟลเดอร์ แอปพลิเคชัน
  2. กดปุ่ม ภาพของปุ่มเมนู > ตัวเลือก
  3. ล้างช่องทำเครื่องหมาย แสดงรหัสผ่าน
  4. กดปุ่ม ภาพของปุ่มเมนู > บันทึก
หลังจากคุณเสร็จสิ้น: ในการแสดงรหัสผ่านในที่เก็บรหัสผ่านอีกครั้ง ให้เลือกช่องทำเครื่องหมาย แสดงรหัสผ่าน
หัวข้อถัดไป: การเข้ารหัส

ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่ โปรดส่งความคิดเห็นให้กับเรา