Help Center

Local Navigation

Cài đặt địa chỉ email

  1. Trên Màn hình chính, nhấp vào biểu tượng Cài đặt.
  2. Trong mục Cài đặt, hãy nhấp biểu tượng Tài Khoản Email.
  3. Thực hiện theo các màn hình để cài đặt địa chỉ email. Khi địa chỉ email được cài đặt đúng, bạn sẽ nhận được một thư xác nhận. Để xem và quản lý email, trên Màn hình chính, hãy nhấp vào biểu tượng Tin nhắn.
Lưu ý: Trong một số trường hợp, bạn có thể nhìn thấy các tùy chọn sau đây. Nếu đúng như vậy, hãy chọn một trong các tùy chọn đó.
  • Tài Khoản Mail Internet: Sử dụng tùy chọn này để kết hợp điện thoại BlackBerry® của bạn với một hoặc nhiều tài khoản email hiện có (ví dụ, Windows Live™ Hotmail®), hoặc để tạo một địa chỉ email mới cho điện thoại của bạn.
  • Tài Khoản Email Công ty: Nếu người quản trị của bạn đã cung cấp cho bạn mật khẩu kích hoạt tài khoản email công ty, hãy sử dụng tùy chọn này để kết hợp điện thoại của bạn với tài khoản email của công ty bằng cách sử dụng BlackBerry® Enterprise Server.

Nếu bạn đang thử cài đặt một tài khoản email internet (ví dụ, Windows Live™ Hotmail®) hoặc một địa chỉ email mới cho điện thoại của bạn và không nhìn thấy tùy chọn này, hãy liên hệ với người quản trị hoặc nhà cung cấp dịch vụ không dây của bạn.

Chủ đề trước đó: 10 Điều muốn biết nhất