Help Center

Local Navigation

Cài mật khẩu điện thoại

Nếu bạn quên mật khẩu điện thoại BlackBerry® thì bạn không thể khôi phục được mật khẩu đó. Bạn có thể cài lại mật khẩu mà không cần biết mật khẩu hiện tại của bạn bằng cách xóa tất cả dữ liệu điện thoại.

Research In Motion khuyên bạn thường xuyên tạo và lưu tập tin sao lưu trên máy tính của bạn, đặc biệt trước khi bạn cập nhật bất kỳ phần mềm nào. Giữ một bản sao lưu cập nhật trên máy tính có thể cho phép bạn khôi phục dữ liệu trên điện thoại nếu điện thoại của bạn bị mất, mất cắp hoặc hỏng bởi một sự cố không lường trước.

  1. Trên Màn hình chính hoặc trong một thư mục, hãy nhấp vào biểu tượng Tùy chọn.
  2. Nhấp Bảo mật > Mật khẩu.
  3. Nhấp Cài Mật Khẩu.
  4. Nhập mật khẩu.
  5. Bấm phím Hình ảnh phím Menu > Lưu.
Sau khi bạn kết thúc: Để tắt mật khẩu điện thoại BlackBerry® của bạn, hãy bỏ chọn hộp chọn Bật.