Help Center

Local Navigation

Tôi không nhận được tin nhắn

Hãy thử thực hiện các thao tác sau đây:

  • Hãy kiểm tra xem điện thoại BlackBerry® của bạn có được kết nối với mạng không dây không. Nếu bạn không ở trong vùng phủ sóng của mạng không dây, bạn sẽ nhận được tin nhắn khi trở về vùng phủ sóng của mạng không dây.
  • Cài lại điện thoại của bạn. Kết nối với mạng và thử lại lần nữa.
  • Nếu bạn đã tạo một địa chỉ email hoặc đã thêm một địa chỉ email hiện có vào điện thoại bằng cách sử dụng màn hình cài đặt email trong ứng dụng Cài đặt, hãy kiểm tra xem bạn có nhận được một tin nhắn kích hoạt trên điện thoại từ BlackBerry® Internet Service không. Nếu bạn chưa nhận được tin nhắn kích hoạt (tin nhắn này có thể cần một khoảng thời gian ngắn để đến điện thoại), trong ứng dụng Cài đặt, hãy mở màn hình cài đặt email để gửi sổ dịch vụ đến điện thoại.
  • Nếu bạn chưa nhận được tin nhắn đăng ký từ mạng không dây, hãy đăng ký điện thoại của mình. Trên Màn hình chính hoặc trong một thư mục, hãy nhấp vào biểu tượng Tùy chọn. Nhấp vào Tùy Chọn Nâng Cao > Bảng Định Tuyến Máy Chủ. Bấm phím Hình ảnh phím Menu > Đăng ký Ngay bây giờ.
  • Xác nhận rằng dịch vụ dữ liệu đang bật.
  • Nếu bạn sử dụng bộ lọc email, hãy kiểm tra xem tùy chọn cho các bộ lọc email đã được cài đặt đúng chưa.
  • Hãy kiểm tra và đảm bảo rằng tính năng chuyển tiếp email đang bật và bạn đã chọn tất cả các thư mục email, bao gồm thư mục hộp thư đến, mà bạn muốn nhận email từ đó.
  • Hãy kiểm tra và đảm bảo rằng điện thoại của bạn không chặn các tin nhắn. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với người quản trị.
Chủ đề trước đó: Tôi không thể gửi tin nhắn