Vizualizarea unei locaţii pe o hartă

 1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Hărţi.
 2. Pe o hartă, apăsaţi tasta Imaginea tastei Meniu > Găsire locaţie.
 3. Efectuaţi una din următoarele acţiuni:
  • Pentru a căuta un punct de interes, precum o companie sau un reper topografic, în lista derulantă din partea superioară dreaptă a ecranului, faceţi clic pe Companie. Introduceţi informaţiile pentru punctul de interes din câmpul Companie. Evidenţiaţi punctul de interes.
  • Pentru a vizualiza o locaţie nouă, în lista derulantă din partea dreapta sus a ecranului, faceţi clic pe Locaţie. Introduceţi o adresă în câmpul Locaţie. Evidenţiaţi locaţia.
  • Pentru a vizualiza o locaţie pentru un contact, introduceţi numele contactului în câmpul Locaţie sau în câmpul Companie. Evidenţiaţi informaţiile de contact.
  • Pentru a vizualiza o locaţie marcată, evidenţiaţi locaţia din secţiunea inferioară a ecranului.
 4. Apăsaţi tasta Imaginea tastei Meniu > Vizualizare pe hartă.
După ce terminaţi: Dacă vizualizaţi altă locaţie decât locaţia dvs. curentă, pentru a obţine îndrumări pentru a ajunge în această locaţie din locaţia dvs. curentă, apăsaţi tasta Imaginea tastei Meniu. > Navigaţi aici. Dispozitivul trebuie să conţină un receptor GPS intern sau să fie asociat cu un receptor GPS compatibil Bluetooth pentru a efectua această sarcină.

Au fost utile aceste informaţii? Trimiteţi-ne comentariile dvs.