Help Center

Local Navigation

ดาวน์โหลดเสียงเรียกเข้า

คุณสมบัตินี้อาจไม่ได้รับการสนับสนุน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนบริการแบบไร้สายของคุณ
  1. คลิกไอคอน มีเดีย บนหน้าจอโฮมเพจ
  2. คลิก เสียงเรียกเข้า
  3. คลิก เสียงเรียกเข้าทั้งหมด
  4. กดปุ่ม เมนู
  5. คลิก ดาวน์โหลดเสียงเรียกเข้า
หลักการที่เกี่ยวข้อง
หัวข้อถัดไป: เปิดเสียงกิจกรรม

ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่ โปรดส่งความคิดเห็นให้กับเรา