Informatie over het bijwerken van de BlackBerry Device Software

U kunt de BlackBerry® Device Software om een van de volgende redenen willen bijwerken:
  • voor toegang tot nieuwe toepassingen en functies
  • om een technisch probleem op te lossen
  • uw serviceprovider vereist dat u de BlackBerry Device Software bijwerkt.

De duur van het updateproces kan variëren van 15 minuten tot 2 uur. Dit is afhankelijk van het type update, de hoeveelheid toestelgegevens en het aantal toepassingen op uw BlackBerry-toestel. U kunt uw toestel niet gebruiken en geen noodoproepen uitvoeren tijdens de update. Tijdens de update kan uw toestel opnieuw worden opgestart of tijdelijk een wit scherm hebben - dit is normaal. Verwijder de batterij niet tijdens de update.

U kunt de BlackBerry Device Software mogelijk bijwerken via het draadloze netwerk, via een website of met de BlackBerry® Desktop Manager.

U kunt de BlackBerry Device Software bijwerken via het draadloze netwerk als het pictogram Draadloze update wordt weergegeven in het beginscherm van uw toestel. U kunt ook handmatig controleren op updates via de toestelopties. De beschikbare update kan een volledige software-update of een gedeeltelijke software-update zijn. Als de beschikbare update een volledige software-update is, wordt er tijdens het installatieproces een back-up van uw toestelgegevens gemaakt op uw toestel. Deze gegevens worden later hersteld. Afhankelijk van de opties die uw serviceprovider of beheerder heeft ingesteld, kunt u mogelijk de BlackBerry Device Software niet bijwerken via het draadloze netwerk. Afhankelijk van uw serviceprovider kunnen er extra kosten in rekening worden gebracht wanneer u de update downloadt naar uw toestel.

Als uw toestel is gekoppeld aan de BlackBerry® Internet Service kunt u de BlackBerry Device Software bijwerken door uw toestel aan te sluiten op uw computer en te surfen naar www.blackberry.com/update.

Als u de BlackBerry® Desktop Software op uw computer hebt geïnstalleerd, kunt u de BlackBerry Device Software bijwerken met de BlackBerry Desktop Manager. Raadpleeg de online Help van BlackBerry Desktop Manager voor meer informatie over het bijwerken van de software met BlackBerry Desktop Manager.


Was deze informatie nuttig? Stuur ons uw opmerkingen.