Help Center

Local Navigation

Ustawianie domyślnej konfiguracji przeglądarki

  1. Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.
  2. Kliknij opcję Opcje zaawansowane.
  3. Kliknij opcję Przeglądarka.
  4. Skonfiguruj ustawienia w polu Konfiguracja domyślnej przeglądarki.
  5. Naciśnij klawisz Menu.
  6. Kliknij Zapisz.

Czy informacje te były przydatne? Prosimy o przesłanie komentarzy.