Help Center

Local Navigation

Het toetsenbord vergrendelen

Als u niet aan het bellen bent, kunt u het toetsenbord vergrendelen om te voorkomen dat u per ongeluk op een toets drukt als u het BlackBerry®-toestel niet gebruikt. Afhankelijk van de opties die uw beheerder instelt, kunt u deze taak mogelijk niet uitvoeren als uw e-mailaccount gebruikmaakt van een BlackBerry® Enterprise Server. Neem voor meer informatie contact op met uw beheerder.
Houd de Mute-toets aan de bovenkant van uw toestel ingedrukt.
Druk opnieuw op de Mute-toets om het toetsenbord te ontgrendelen.

Was deze informatie nuttig? Stuur ons uw opmerkingen.