BlackBerry Messenger – Informacje

Programu BlackBerry® Messenger można używać do komunikowania się z innymi użytkownikami urządzeń BlackBerry. Na ekranie listy kontaktów w programie BlackBerry Messenger znajdują się kontakty, kategorie kontaktów, czaty i grupy programu BlackBerry Messenger.

Program umożliwia wysyłanie wiadomości do kontaktów, zmianę komunikatu o stanie i wyświetlanego zdjęcia, a także organizację kontaktów w kategorie. Podczas czatu można wysyłać notatki głosowe i załączniki z danymi kontaktów. Jeśli urządzenie jest wyposażone w aparat, można wysyłać zrobione nim zdjęcia.

Funkcja BlackBerry® Groups w programie BlackBerry Messenger, pozwala tworzyć grupy członków rodziny, znajomych, współpracowników itd. Członkowie grupy mogą udostępniać sobie zdjęcia, listy i terminy. Można również prowadzić czaty z członkami grupy i wyrażać opinie na temat udostępnianych elementów.

Program BlackBerry Messenger nie wymaga logowania. Jeśli urządzenie jest połączone z siecią bezprzewodową, program BlackBerry Messenger zapewnia połączenie z kontaktami programu BlackBerry Messenger. Za pomocą programu BlackBerry Messenger lub programu BlackBerry® Desktop Manager na komputerze można tworzyć kopie zapasowe oraz przywracać kontakty, profil i członkostwo w grupach programu BlackBerry Messenger .

Aby korzystać z programu BlackBerry Messenger, trzeba posiadać plan taryfowy danych usług bezprzewodowych. W zależności od dostawcy usług bezprzewodowych lub firmy niektóre funkcje mogą nie być obsługiwana.

Więcej informacji o programie BlackBerry Messenger można uzyskać pod adresem www.blackberry.com/support.


Czy informacje te były przydatne? Prosimy o przesłanie komentarzy.