Back-up van de toestelgegevens maken

 1. Sluit uw BlackBerry®-toestel aan op uw computer.
 2. Klik op het pictogram BlackBerry Desktop Manager in de map Toepassingen op uw computer.
 3. Klik op het pictogram Back-up boven aan het scherm.
 4. Voer een van de volgende acties uit:
  • Klik op Alle gegevens als u een back-up wilt maken van alle toestelgegevens.
  • Klik op Geselecteerde gegevens als u een back-up wilt maken van bepaalde gegevens. Schakel het selectievakje naast een of meer databases in.
 5. Voer indien nodig de volgende handelingen uit:
  • Schakel het selectievakje Back-upbestand coderen in als u de toestelgegevens wilt coderen.
  • Schakel het selectievakje Back-up maken van intern toestelgeheugen in als u een back-up wilt maken van het intern toestelgeheugen. Voor deze bewerking moet de modus voor massaopslag zijn ingeschakeld op uw toestel.
 6. Klik op Back-up.
Voer een wachtwoord in wanneer u daarom wordt gevraagd als u uw back-upgegevens hebt gecodeerd.

Trefwoordenregister


Was deze informatie nuttig? Stuur ons uw opmerkingen.