Help Center

Local Navigation

ดูรูปภาพ

  1. คลิกไอคอน มีเดีย ในหน้าจอหลัก
  2. คลิกที่ไอคอน รูปภาพ
  3. คลิกชนิด
  4. คลิกรูปภาพ

หากต้องการดูรูปภาพถัดไปหรือก่อนหน้า ให้เลื่อนนิ้วของคุณบนหน้าจอไปทางขวาหรือซ้าย

หัวข้อถัดไป: แพนรูปภาพ
หัวข้อก่อนหน้า: รูปภาพ

ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่ โปรดส่งความคิดเห็นให้กับเรา