Aktualizacja BlackBerry Device Software za pośrednictwem sieci bezprzewodowej

Z urządzenia BlackBerry® można korzystać w trakcie pobierania oprogramowania BlackBerry® Device Software, ale nie w trakcie jego instalowania. Istnieje możliwość zaplanowania aktualizacji na konkretną godzinę.
Zanim zaczniesz: W zależności od opcji ustawionych przez dostawcę usług bezprzewodowych lub administratora, wykonanie tego zadania może nie być możliwe.
  1. Na ekranie głównym kliknij ikonę Aktualizacja bezprzewodowa. Jeżeli ikona Aktualizacja bezprzewodowa nie jest widoczna, na ekranie głównym kliknij ikonę Opcje. Kliknij opcję Opcje zaawansowane. Kliknij polecenie Aktualizacja bezprzewodowa.
  2. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Uwaga: W trakcie instalacji urządzenie może się zresetować lub wyświetlić biały ekran. Jeśli jest włączona funkcja ochrony zawartości, na różnych etapach procesu instalacji może być konieczne wpisywanie hasła.

Czy informacje te były przydatne? Prosimy o przesłanie komentarzy.