Help Center

Local Navigation

Naprawa karty multimedialnej lub pamięci urządzenia

UWAGA:
Jeżeli w urządzeniu BlackBerry® zostanie uruchomiona funkcja naprawy, urządzenie może usunąć pliki z błędami znajdujące się na karcie multimedialnej lub w pamięci urządzenia.
  1. Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.
  2. Kliknij opcję Pamięć.
  3. Naciśnij klawisz Menu.
  4. Kliknij polecenie Napraw.
  5. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Jeżeli karta multimedialna nadal nie jest naprawiona, konieczne może być jej sformatowanie.
Poprzedni temat: Włączanie szyfrowania

Czy informacje te były przydatne? Prosimy o przesłanie komentarzy.