Help Center

Local Navigation

Nu pot efectua sau recepţiona apeluri

Încercaţi să efectuaţi următoarele acţiuni:
  • Verificaţi dacă dispozitivul BlackBerry® este conectat la reţeaua wireless.
  • Verificaţi dacă planul de servicii wireless include servicii de telefonie sau voce.
  • Dacă nu puteţi efectua apeluri şi opţiunea de apelare fixă este activată, verificaţi dacă numărul de telefon pentru contact apare în lista de apelare fixă sau dezactivaţi opţiunea de apelare fixă.
  • Dacă vă aflaţi în altă ţară şi nu aţi schimbat opţiunile de smart-dialing, formaţi numărul de telefon integral, inclusiv prefixul ţării şi al regiunii, pentru contactul respectiv.
  • Dacă nu recepţionaţi apeluri, verificaţi dacă opţiunile de blocare şi de redirecţionare a apelurilor sunt dezactivate.
  • Dispozitivul dvs. sau cardul SIM pot accepta mai multe numere de telefon, chiar dacă aveţi un singur număr de telefon. Verificaţi dacă numărul dvs. de telefon este setat ca număr activ.
  • Dacă aveţi mai multe numere de telefon asociate cu dispozitivul dvs., verificaţi dacă numărul de telefon de pe care doriţi să apelaţi şi pe care doriţi să primiţi apeluri este setat ca număr activ.
Subiect anterior: Depanare: elemente de bază

Au fost utile aceste informaţii? Trimiteţi-ne comentariile dvs.