คู่มือการจัดการ

Local Navigation

การสร้างบัญชี

เจ้าของบัญชีจะสร้างบัญชี BlackBerry® Management Center จากเว็บเพจ BlackBerry Management Center ใน www.blackberry.com

ให้เจ้าของบัญชีป้อนข้อมูลเกี่ยวกับบัญชี BlackBerry Management Center ต่อไปนี้:
  • ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน ประกอบด้วย ชื่อ, ที่อยู่, เว็บแอดเดรส, ขนาดขององค์กร และประเภทธุรกิจ
  • รหัสผ่านการรักษาความปลอดภัย; รหัสผ่านดังกล่าวจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในบัญชี BlackBerry Management Center
  • ผู้ดูแลระบบหลักผู้สามารถเพิ่มผู้ดูแลระบบเพิ่มเติม, เปลี่ยนอีเมล์แอดเดรสสำหรับบัญชี BlackBerry Management Center และลบบัญชี BlackBerry Management Center
  • อีเมล์แอดเดรสที่มีอยู่; BlackBerry Management Center จะส่งข้อความอีเมล์ไปยังอีเมล์แอดเดรสนี้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในบัญชี BlackBerry Management Center

เมื่อส่งข้อมูลบัญชีแล้ว BlackBerry Management Center จะส่งอีเมล์การเปิดใช้บัญชีไปยังอีเมล์แอดเดรสที่เชื่อมโยงกับบัญชี BlackBerry Management Center

หัวข้อก่อนหน้า: การตั้งค่าบัญชี

ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่ โปรดส่งความคิดเห็นให้กับเรา